برچسب:

لبنان

بهترین عکاسان جهان در قرن اخیر از حملات ناگهانی و وحشیانه نیروهای غاصب به شهرها و مردم بی‌گناه تصویر‌برداری کرده‌اند؛ از بیروت و بغداد گرفته تا خیلی از شهرهای اروپایی،…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail