برچسب:

لختگی خون

ویروس کرونا تنها به ریه‌ها حمله نمی‌کند: تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این ویروس، به خصوص نوع پیشرفته‌تر COVID-19، می‌تواند به دستگاه‌های گوارشی مانند معده و روده آسیب وارد کند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail