برچسب:

لد زپلین

برای بسیاری جذابیت گوش کردن به صفحه‌های موسیقی در نواهای گرم و صدای خش خش سوزن گرامافون وقتی که بر روی صفحه‌ موسیقی قرار می‌گیرد نهفته است، اما طرح جلد این صفحه‌ها هم جذابیتی انکار نشدنی دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail