برچسب:

لوله دوجداره

لوله کاروگیت اسپیرال نوع پیشرفته و پیچیده تر لوله های کاروگیت می باشد. در خط تولید لوله دوجداره به روش کاروگیت به لحاظ بالا بودن وزن و هزینه های قالب و متعلقات خط تولید، روش نوینی تحت عنوان تولید به روش اسپیرال ابداع شد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail