برچسب:

نما چوب ترمووود

سیستم نمای کامپوزیت یک مصالح ساختمانی است که از مواد مختلفی تشکیل شده است. این مواد به گونه ای سازماندهی شده اند که ترکیب خاصی را تشکیل می دهند. فرآیند نصب این سیستم با رعایت اصول نصب نمای کامپوزیت قابل دستیابی است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail