برچسب:

نوسازی

این برگه یکی از الزامات شهرداری برای ارائه گواهی پایان کار است. در واقع کسانی که قصد انتقال ملک، تخریب و یا نوسازی آن را دارند، باید از شهرداری یک گواهینامه پایان کار بگیرند. شهرداری ها هم برای ارائه این گواهینامه، از شما درخواست برگه استحکام بنا می کنند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

به گزارش ال پایز تنها چند روز مانده به آغاز کار پنجاه و ششمین دوسالانه ونیز، کار برای ترمیم و نوسازی پل مشهور ریالتو ونیز که در سال ۱۵۸۸ ساخته شده، آغاز شد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail