برچسب:

واکنش

در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سودهای بانکی از ۱۰ تا ۲۲ درصد اجرایی شوند و حتی در برخی موارد چون نرخ سود بانکی شش ماهه و ۹ ماهه توافق شده نرخ سود افزایش یابد اما همچنان برخی مسئولان کلان اقتصادی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail