برچسب:

پروتکل انتقال ابرمتن

امروزه ما در جهانی فوق شبکه و همگی متصل به هم زندگی می‌کنیم. تکنولوژی‌های تازه دائما ظاهر می‌شوند و بازار را در دست می‌گیرند. اگر جزو گروهی نباشید که دائما اخبار شبکه، کامپیوتر و هکرها را دنبال می‌کنند، احتمالا گاهی اوقات در میان کلمات و اصطلاحات تازه غرق شوید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail