برچسب:

پول

مشتریان اکثر بانک‌ها در اروپا با توجه به این که از چه نوع کارتی برای پرداخت و نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند، مشمول پرداخت هزینه ماهانه می‌شوند؛ رقمی که بانک به بانک و خدمت به خدمت متفاوت است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

اگر تنها چند روز زباله‌هایی که در خانه تولید می‌شود را دور نیاندازید متوجه می‌شوید انسان چقدر زباله تولید می‌کند! این همه زباله اصلا برای محیط زیست‌مان و خودمان خوب…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail