برچسب:

کادمیوم

کادمیوم در جدول تناوبی عنصرهای شیمیایی «مندلیف» با نشان Cd و با عدد اتمی ۴۸ معرفی شده است. این عنصر شیمیایی برای سلامتی انسان مضر بوده و استنشاق بلند مدت آن منجر به مسمومیت و عوارض جانبی برای سلامتی انسان است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail