برچسب:

کاشت مو بدون جراحی

کاشت مو فرآیند برداشت فولیکول‌های مو از ناحیه اهداکننده یا بانک مو است، که این بانک مو در قسمت پشت سر قرار دارد و روش‌های ایده‌آل جدید توسط تکنولوژیکی جدید انجام می‌شود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail