برچسب:

کافه دوچرخه

قدیم‌ترها این‌طوری بود که هر کسی ماشین داشت، انسان موفق و پولداری به شمار می‌رفت. اما در دنیای مدرن، دوچرخه جای ماشین را گرفته است. یعنی هرکسی دوچرخه دارد، بیشتر در چشم است. البته این هنوز به جامعه ما نرسیده اما در اروپا این طوری است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail