برچسب:

کاپ ریو

در دنیای قهوه نیز همین روند را شاهد هستیم و رقابت جالبی نیز بین اکثر برندهای قهوه در جریان بوده و به سمت تبلیغات مدرن و فروش اینترنتی سوق داده شده اند. اما در بین این برندها، هنوز یک برند وجود دارد که علاوه بر فروش سنتی خود ( فروشگاه قهوه ریو چهارراه استانبول)، به دنیای تکنولوژی نیز با قدرت وارد شده است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail