برچسب:

کاپ قاعدگی

کاپ قاعدگی محصول جدیدی نیست ، با این حال استفاده از آن در سال های گذشته افزایش یافته است . دو گزینه مطرح تری که بانوان به هنگام دوران قاعدگی از آن استفاده می کنند نوار بهداشتی و تامپون هستند که هر کدام مزایا و معایب منحصر به فرد خود را دارند. اما گزینه کمتر شناخته شده دیگری نیز وجود دارد که آن را با نام کاپ قاعدگی یا فنجان قاعدگی می شناسیم.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail