برچسب:

کراس اور

با ظهور خودرو سازان بی شمار از کشور‌های مختلف دنبال کردن تمامی آن‌ها می‌تواند دشوار باشد، اما با این وجود یک شرکت ویتنامی با متفاوت انجام دادن کار‌ها با بهره گیری از خدمات اجاره باطری، در حال جلب توجه است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

قیمت بنزین در حال افزایش بوده و پیش بینی شده است که حتی بالاتر از این هم خواهد رفت. همچنین افزایش مالیاتی اخیر در ایالت کالیفرنیا علت افزایش بیشتر قیمت‌…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail