برچسب:

کفش کوهنوردی

کوهنوردی یکی از فعالیت ها و تفریحات مسترت و هیجان انگیز و همچنین جزو ورزش های هیجان آوری است که افراد زیادی یا به صورت انفرادی یا گروهی توسط تور طبیعت گردی و گروه های طبیعت گرد به طبیعت بکر می روند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail