برچسب:

کیاموتورز

کیاموتورز سه جایزه عملکرد، کارایی و طراحی (APEAL) را از موسسه امریکایی J.D. Power برای خودروهای نیرو، سول و کادنزا در سگمنت های مرتبط با هر مدل دریافت نمود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail