برچسب:

گونتر فن هاگنز

پس از ماه‌ها جدل، موزه‌ «انسان» در شهر برلین افتتاح شد. این موزه آثار کالبدشناس معروف آلمانی را به نمایش‌می‌گذارد؛ این آثار اجساد و اندا‌م‌‌های واقعی بدن انسان هستند که با روش ویژه «پلاستینه‌کردن» از فساد محافظت شده‌اند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail