برچسب:

گونه‌ها

هر فردی از گونه‌ای از حیوانات خوشش نمی‌آید و احساس خوبی نسبت به آنها ندارد. برخی حشرات را نمی‌پسندند و برخی هم خزندگان را غیرقابل تحمل می‌دانند. در این میان گروهی هم شب‌پره‌ها را مخلوقاتی وحشتناک می‌شمرند. این خبیث بدنهاد نینجایی است که تنها هدف زندگیش خوردن لباسها و پرواز در صورت شما است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail