برچسب:

گوگل فیبر

رئیس‌جهمور اوباما اوایل سال جاری گفته بود: «دیگر اینترنت پرسرعت ابرازی لوکس و تجملاتی نیست و به یک ضرورت تبدیل شده.» اما هنوز دسترسی به اینترنت خانگی هم برای بسیاری از آمریکایی‌ها نوعی ولخرجی و خارج از دسترس محسوب می‌شود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail