برچسب:

gate voltage

مدتی است که در دنیای نیمه‌رساناها صحبت از پایان سلطنت قانون مور و عدم امکان ریزتر شدن آنها است. اما هر روز کشفیات جدید جانی تازه به این داستان می‌بخشند. یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی موفق شده تنها …

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail