برچسب:

google self-driving car

ولفگانگ برنهارد یکی از اعضای هیئت مدیره دایملر به روزنامه‌ای آلمانی گفته این اتومبیل ساز معظم آلمانی در حال برنامه ریزی برای تست ماشینهای خودران (بدون راننده) طی سال جاری است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail