برچسب:

large hadron collider

خبر خوب برای مهندسین در CERN این است که بخشی از شتاب‌دهنده ذره‌ای بزرگ، شناخته شده با نام برخورد‌دهنده هادرونی بزرگ، ارتقا می‌یابد. خبر بد: انجام این کار ساده نیست.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail