برچسب:

lasers

تیمی از محققان دانشگاه اوساکای ژاپن به تازگی قدرتمندترین لیزر کره خاکی را شلیک کردند: پالسی ۲ پتا واتی (دو کوادریلیون واتی) که تنها یک تریلیونیوم ثانیه تلائلو داشت. آنها تفنگ این شلیک را که ۹۱ متر طول دارد LFEX نام گذارده‌اند که به معنی «لیزری برای آزمایشات احتراق سریع» است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail