برچسب:

majorana

اگر اندکی به فیزیک علاقه‌مند باشید، احتمالا همیشه شنیده‌اید که ماده و پادماده دشمنان خونی یکدیگرند. البته اغلب اینگونه است و برای مثال ذراتی مانند پروتون و آنتی‌پروتون به محض ملاقات یکدیگر را نابود می‌کنند. اما یافته‌های تازه محققان داستان دیگری را روایت می‌کند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail