برچسب:

mars mission

باس لنسدورپ، مدیرعامل و موسس Mars One یکی از جاه‌طلب ترین افراد دنیا است. رویای او مملو از مفاهیم داستان‌های علمی-تخیلی است. وی نه تنها قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ انسان را به مریخ بفرستد، بلکه می‌خواهد تاسیسات سکونت دائمی و قائم به ذاتی را برای‌شان فراهم کند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail