برچسب:

Pininfarina Enigma GT Concept

امروز پینین فارینا در نمایشگاه بازسازی شده بین‌المللی خودروی ژنو، تجسم روح طراحی پیشرفته و آینده حمل‌ونقل، مرکز توجه قرار می‌گیرد. با پذیرش روحیه منطقه طراحی، فضای نمایشگاهی پینین فارینا به‌عنوان قطبی از راه‌حل‌های جامع طراحی عمل می‌کند و مهارت این برند را در ادغام کامل طیف وسیعی از خدمات برای حمایت از صنعت خودرو تأیید می‌کند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail