برچسب:

Privacy Dashboard

Privacy Dashboard در گوشی های هوشمند، ابزاری است که به کاربران اجازه می دهد تا بررسی کنند که چه اطلاعاتی از دستگاه شان به چه کاربردهایی استفاده می شود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail