برچسب:

robots

ایده روباتهای نرم که اعضای‌شان حرکتهای نرم و روان انسانی را تقلید کنند یک ایده جذاب است، اما به طور معمول به دلیل استفاده از سخت‌افزارهای گوناگون و سنگین برای تامین حرکت و فعالیت آنها، این کار را کمی سخت می‌کند. لذا تا کنون عملکرد انسانی آنها در زندگی واقعی بسیار نادر بوده است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail