برچسب:

ROLLS-ROYCE GHOST PRISM

بسیاری از مشتریان رولز رویس، چهره‌های قدرتمند و تأثیرگذاری در جامعهٔ بین‌المللی مد، طراحی و سوپرلوکس هستند. این افراد علاوه بر حساسیات شخصی، غرایز حرفه‌ای خود را نیز در سفارشات رولز رویس اعمال می‌کنند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail