برچسب:

RoMeLa

خانواده ربات‌های خدمات CLOi ال‌جی که شامل GuideBot ،ServeBot ،ChefBot و ربات UV می‌شود، قادر به ارائه پشتیبانی مطمئن و بدون تماس در تنظیمات از مراقبت‌های بهداشتی تا مهمان‌نوازی است

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail