برچسب:

safeselfie

اگر چرخی در یوتیوب یا اینستاگرام بزنید و ویدیوها یا تصاویر سلفی شهروندان روسی را به تماشا بنشینید، می‌بینید که آنها از محدودیتهای بدن فانی‌شان خسته شده اند و هر روز به دنبال راه جدیدی برای ثبت ناممکنها (ی خطرناک) هستند. و این امر چنان در این کشور مرگبار شده که دولت را به فکر چاره انداخته است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail