برچسب:

us defence

مهم نیست که چقدر در کارتان جدی هستید یا اینکه از سر شوخی سراغ هک سرویسهای نظامی و دفاعی کشورهای مختلف می‌روید. فقط باید بسیار محتاط و مراقب باشید. و البته آقای Brit احتمالا برای آموختن این نکته هزینه سنگینی را پرداخته است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail