آب کلم از میزان اسید در آب خبر می‌دهد!

نویسنده:

۱۲:۰۲:۲۲

آبی که کلم قرمز را در آن می‌جوشانید می‌تواند اسیدیته یا میزان اسید موجود در آب را مشخص کند. این پروژه کاربردی شیمی خیلی راحت است و تنها به چند وسیله ساده و دم دست نیاز دارد که در هر خانه‌ای پیدا می‌شود.

مواد لازم:

 • کلم قرمز
 • قابلمه
 • آب
 • صافی برای تخلیه
 • پیاله یا بشر برای ریختن آب کلم

boil

روش اول : تهیه شاخص با جوشاندن

۱- برای این کار کلم قرمز را با چاقو به قطعات ریز خرد می‌کنیم. کلم خردشده را در قابلمه می‌ریزیم و با مقدار کافی از آب می‌جوشانیم.

۲- مواد جوشیده را از صافی عبور می‌دهیم تا تکه‌های کلم از آب جدا شود.

۳- مایع به دست آمده را در چند ظرف بِشِر یا ظروف شیشه‌ای شفاف دیگر به طور جداگانه می‌ریزیم.

۴- مایعات دیگری را به بِشِرها اضافه و تغییر رنگ آنها را بررسی می‌کنیم.

۵- به محلول آب لیمو اضافه می‌کنیم:

 • اگر محلول کاملاً قرمز شد، اسید قوی است.
 • اگر محلول بیشتر متمایل به قرمز بود، یک اسید قوی است که پِ هاش pH 13 دارد.
 • اگر محلول بیشتر به نارنجی و زرد متمایل بود، اسید ضعیف است که pH آن بین ۴ تا ۶ است.
 • اگر محلول زرد بیشتر رنگ بود، خنثی است و pH آن حدود ۷ است.
 • اگر محلول به رنگ سبر متمایل بود، قلیایی ضعیف است و pH آن حدود ۸ تا ۱۰ است.
 • اگر محلول به آبی متمایل بود، قلیایی قوی است و pH آن حدود ۱۱ تا ۱۴ است.

اگر شک دارید، در اینترنت جست‌وجو کنید و عبارت “شاخص‌های جهانی” یا  universal indicator را جست‌وجو کنید.

نکته مهم

روش جوشاندن: وقتی کلم قرمز در حال جوش اصطلاحاً به قُل‌قُل افتاد یا حباب‌های جوش روی آن ظاهر شد، شعله را خاموش کنید.

makh

روش دوم: تهیه شاخص با مخلوط کردن

۱- مقداری کلم را را خرد کنید و آن را در دستگاه مخلوط کن بریزید و سپس مخلوط کنید. وقتی آب کلم قرمز زیاد شد دستگاه را متوقف کنید.

۲- ترکیب مخلوط‌ شده را از صافی رد کنید تا تکه‌های کلم از مایع جدا شود.

۳- مایع را در ظروف بشر جداگانه می‌ریزیم و تغییر رنگ را بررسی می‌کنیم.

۴- به محلول آب لیمو اضافه می‌کنیم.

 • اگر محلول کاملاً قرمز شد، اسید قوی است.
 • اگر محلول بیشتر متمایل به قرمز بود، یک اسید قوی است که پِ هاش pH 13 دارد.
 • اگر محلول بیشتر به نارنجی و زرد متمایل بود، اسید ضعیف است که pH آن بین ۴ تا ۶ است.
 • اگر محلول زرد بیشتر رنگ بود، خنثی است و pH آن حدود ۷ است.
 • اگر محلول به رنگ سبر متمایل بود، قلیایی ضعیف است و pH آن حدود ۸ تا ۱۰ است.
 • اگر محلول به آبی متمایل بود، قلیایی قوی است و pH آن حدود ۱۱ تا ۱۴ است.

اگر اطمینان ندارید، در اینترنت جست‌وجو کنید و عبارت “شاخص‌های جهانی” یا  universal indicator را جست‌وجو کنید.

برگرفته از
wikiHow
لینک کوتاه

دیدگاه