چند نکته که در مورد اتومبیل‌ها نمی‌دانستید

نویسنده:

۱۲:۰۶:۱۷

کروز کنترل، سیستمی است که به صورت خودکار سرعت اتومبیل را به میزان مورد نظر راننده ثابت نگه می‌دارد. فردی که این سیستم را اختراع کرد، Ralph Teeter نام داشت و نابینا بود.
یک فرد آمریکایی به طور متوسط سالانه ۳۸ ساعت در ترافیک منتظر می‌ماند. این میزان، زمان قابل توجهی محسوب می‌شود.

در بسیاری از اتومبیل‌های جدید می‌توانید از داخل اتومبیل متوجه شوید که باک بنزین در کدام سمت قرار دارد. در بخش درجه بندی میزان بنزین، یک علامت فلش مانند در یک سمت سمبل پمپ بنزین قرار دارد. این فلش نشان می‌دهد که باک بنزین در کدام سمت اتومبیل قرار گرفته است.

اگر صبح‌ها شیشه اتومبیل شما یخ می‌زند، سعی کنید اتومبیل خود را رو به سمت شرق پارک کنید. زیرا خورشید از سمت شرق طلوع می‌کند و گرمای آن باعث می‌شود که یخ شیشه‌های اتومبیل آب شود.

اگر در روزهای تابستان، دمای داخل اتومبیل بالا می‌رود، از این روش بهره ببرید؛ شیشه سمت راننده را پایین بکشید. سپس به سمت دیگر اتومبیل رفته و در اتومبیل را چند بار باز و بسته کنید. این امر باعث گردش هوای داخل اتومبیل شده و دمای هوای داخل اتومبیل را تا ۱۰ درجه کاهش می‌دهد.

در سرعت‌های بالا از دکمه A/C یا کولر استفاده کنید تا در مصرف بنزین صرفه جویی نمایید. زمانی که در حین حرکت اتومبیل، شیشه ها را باز می‌گذارید، بنزین بیشتری نسبت به حالت روشن A/C مصرف می‌شود. اما زمانی که در ترافیک گیر افتاده‌اید، از این دکمه استفاده نکنید؛ زیرا نسبت مسافت پیموده شده به بنزین مصرفی در سرعت پایین کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر بنزین بیشتری در مسافت کمتری مصرف می‌شود.

باک بنزین خود را تا ته پر نکنید. اگر از نازل‌های اتوماتیک برای پر کردن بنزین بهره می‌برید، در اولین صدا، آن را متوقف کنید تا در هزینه‌ها صرفه جویی نمایید.

چگونه اتومبیل خود را پارک دوبل کنیم: دو فوت حدود ۶۰ سانتی متر از اتومبیل پارک شده جلوتر بروید. سپس کل فرمان را به سمت اتومبیل کناری چرخانده و با دنده عقب حرکت کنید تا زمانی که پلاک اتومبیل عقبی را در آینه خود ببینید. سپس متوقف شوید و فرمان اتومبیل را در جهت خیابان بچرخانید و به حرکت خود ادامه بدهید.

پریا اقدامی
 
 

برگرفته از
فوت و فن
لینک کوتاه

دیدگاه