انقلاب فرانسه چه بود و چه شد؟

نویسنده:

۰۹:۴۰:۳۵

 
بعد از عصر روکوکو به علت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان، اتفاق مهمی در فرانسه شکل گرفت؛ و این اتفاق، انقلاب فرانسه بود. انقلاب فرانسه در سال 1789 آغاز شد و تا سال 1795 به طول کشید. در طی این انقلاب، لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه و همسرش ماری آنتوانت نیز اعدام شدند.

هرچند از چندین سال قبل‌تر از آن (1786) زمینه‌های انقلاب شکل گرفته بود و پیشینه آن و تفکر اندیشمندان آزادی خواه و روشنگران اروپا مانند ولتر و ژان ژاک روسو کار خود را شروع کرده و ایده‌های خود را منتشر کرده بودند. اما واقعه انقلاب فرانسه در سال 1789 پدید آمد و در نهایت، در سال 1799 زمانی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

در آن سال‌ها رژیم کنسولی بر فرانسه حاکم بود و ناپلئون برای مردم فرانسه قهرمان بود. ولی بعد از اینکه در سال 1799 کاملا قدرت را در دست گرفت، مجلس را منحل کرد و خود را امپراطور نامید و این دقیقا کاری بر خلاف خواسته‌های مردم آن دوره بود. مردم به دنبال نظامی جمهوری بودند و بسیاری جان خود را فدا کرده بودند. اما ناپلئون بناپارت بعد از به قدرت رسیدن، تمام آرزوهای مردم را نقش بر آب کرد. بنابراین از 1799 تا 1815 سال‌های امپراطوری فرانسه بوده است. بعد از انقلاب فرانسه، یک دوره‌ای از رژیم‌های سیاسی مختلف در فرانسه حاکم شد.
 

برگرفته از
تاریخ هنر
لینک کوتاه

دیدگاه