مطالب

یاسمن فراهانی‌فرد

هر ساله رنگی در دنیا مد می‌شود و مردم در پی استقبال از این رنگ، پوشاک و لوازم خانه خود را به آن رنگ تبدیل می‌کنند. اما امسال چه رنگی، رنگ سال است؟ و شاید اینکه چه کسانی این رنگ‌ها رو انتخاب می‌کند، برای شما هم سوال باشد!

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail