مردم روسیه: از یک تا صد سالگی

نویسنده:

۰۱:۰۰:۲۳


از جمله اینکه دوست داشتند بدانند مردم و زندگی روس‌ها چطور است! تقریبا همه روسیه را با پوتین و  ودکا  یاد می‌کنند. اما «کین» از مردم عادی این سرزمین عکاسی کرده تا دوستانش را با وجهه دیگری از روسیه نیز آشنا کند.

این هنرمند از کودکان یک ساله تا پیرزن/مردهای یکصدساله عکس برداشته است. او خودش می‌گوید: «در روند این پروژه، متوجه شدم مردم روسیه تا چه اندازه مهربان، فروتن و دست‌ودل‌باز هستند.» Heick-Abildhauge با این عکس‌ها این پیغام را برای دوستان و مردم سراسر دنیا دارد که: «همه ما شبیه هم هستیم؛ همه رویاپردازی می‌کنیم، همه عاشق می‌شویم و زندگی می‌کنیم.»

این مجموعه از سن یک سالگی تا یکصد سالگی را در خود دارد. اما ما در اینجا تعدادی از آنها را گلچین کرده‌ایم. با ما همراه باشید.
 


الکساندر – یک ساله

آرسنی – دو ساله
آنا – سه ساله
دانیال – 4 ساله
مارات – 5 ساله
نادیا – 6 ساله
الیزابتا – 7 ساله
الکساندر – 8 ساله
یولیا – 9 ساله
والریا – 10 ساله
پولینا – 11 ساله
سوفیا – 15 ساله
دمیان – 21 ساله
آنساتازیا – 26 ساله
آرتم – 32 ساله
ایگور – 38 ساله
دیمیتری – 40 ساله
النا – 44 ساله
لئونید – 52 ساله
روزیا – 54 ساله
سرگئی – 60 ساله
والنتینا – 64 ساله
اولِگ – 71 ساله
لودمیلا – 75 ساله
والنتین – 83 ساله
مارگاریتا – 86 ساله
آنا – 92 ساله
ورا – 95 ساله
پطر – 97 ساله
ایودوکیا – 100 ساله
برگرفته از
مردم روسیه
لینک کوتاه

دیدگاه