ناسا ثابت کرد مریخ تنها یک بیابان عظیم نیست

نویسنده:

۰۵:۰۹:۰۱

Aureum Chaos (لینک) ناحیه ۳۷۰ کیلومتری رنگ روشنی در دره مارینیرس مریخ است و چهره این بخش از مریخ را آبلهگون ساخته و عمقی یک کیلومتری را ایجاد کرده است. به نظر می رسد که این شکاف عظیم بر اثر حرکت ماده سیالی به وجود آمده است. شاید در گذشته آبهای روان سطح مریخ چنین وضعیتی را به وجود آورده باشند.
 
مواد معدنی سطح این منطقه به آن رنگی روشن بخشیده و چنین تصویری را خلق نموده است. این تصویر که در سال جاری میلادی ثبت شده، حاصل کار دوربین فوقالعاده HiRISE (لینک) است که روی مدارگرد شناسایی مریخ نصب شده.
 

 
برگرفته از
مریخ
لینک کوتاه