سایه‌هایی که عکس شدند

نویسنده:

۱۲:۰۴:۳۰

در ادامه عکس‌هایی مشاهده خواهید کرد که سوژه عکاسی آن‌ها، سایه است.


 

برگرفته از
سایه‌ها
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه

0 thoughts on “سایه‌هایی که عکس شدند”

up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.