برگ رنگی‌ها برای آپارتمان! قسمت اول

برگ رنگی‌ها برای آپارتمان! قسمت اول

گیاهان گل‌دار عموما مراقبت زیادی  می‌طلبند. اگر وقت رسیدگی به آنها را ندارید می‌توانید از گیاهانی که شاخسار رنگی دارند نگهداری کنید تا هم خانه‌تان رنگی باشد هم زحمت زیادی نکشید!

گیاهان سمی در خانه ما

گیاهان سمی در خانه ما

گیاهان خانگی که حضورشان را به خانه خوشامد گفتیم و اجازه می دهیم در اطراف خود و فرزندانمان حضور داشته باشند گاهی بسیار سمی و خطرناک هستند! آنها را بشناسید و مراقب باشید!

گلی برای تمام فصول!

گلی برای تمام فصول!

 در فصل حزن‌انگیز زمستان هستید یا از آفتاب زیبای بهار لذت می‌برید، فرقی نمی‌کند، این ۸ گیاه در هرفصلی خانه شما را گل باران می‌کنند!