فکر می‌کنید در ۲۴ ساعت از چند کشور می‌توانید بازدید کنید؟ ۳ دوست از ۱۹ کشور دیدن کردند

فکر می‌کنید در ۲۴ ساعت از چند کشور می‌توانید بازدید کنید؟ ۳ دوست از ۱۹ کشور دیدن کردند

  در هفته گذشته، سه دوست از نروژ کاری به ظاهر غیر ممکن انجام دادند: آن‌ها به 19 کشور در 23 ساعت و 33 دقیقه سفر کردند. آن‌ها با این عمل خواستند تا یک رکورد جهانی جدید برای بازدید از بیشترین کشورها طی یه روز را به ثبت برسانند. سفر آن‌ها ...