۱۰ اتومبیل مورد علاقه سارقان آمریکایی

۱۰ اتومبیل مورد علاقه سارقان آمریکایی

این گزارش سرقت های انجام شده در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را پوشش می دهد و تنها شامل مدلهای سال این خودروها است. این گزارش نشان می دهد که طی مدت زمان مذکور۲۱۷۱۱ مورد سرقت صورت گرفته است که ۷۳ درصد آنها CUV بوده اند. به گونه ای که این ...