پوشش شفاف مات؛ گزینه‌ای برای مدل‌های کوپه موستانگ ۲۰۲۴