دیوارهای جاده ابریشم: سفری حماسی از صعود و اکتشاف در جاده ابریشم

سفری بلندپروازانه برای فتح قله‌های دست‌نخورده در ترکیه، ایران و تاجیکستان