آئودی Q8 e-tron نسخه داکار

SUV تمام الکتریکی که می‌تواند هر چیزی را تسخیر کند

Audi Q8 e-tron Dakar Edition (2024)