مطالب

هومن جعفری

بازگشت به ریشه ها سخت نیست حتی اگر آنور دنیا باشی. یک حس است که برت می‌گرداند. شروع یک ماه. آغاز یک خاطره. ورق زدن یک آلبوم عکس قدیمی. گوش کردن به نواری قدیمی و ضبط شده از دعای پدر… بازگشت به ریشه‌ها اصلا سخت نیست.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

البته می‌شود پدرخوانده‌وار در گوشتان خش خش کنیم که پیشنهادی روی میز است که نتوانی آن را رد کنی. اینطوری اما نیست. اینها تنها پیشنهادات ساده‌ای هستند برای گذران وقت و برای اینکه کمی زندگی را بیشتر بشود تحمل کرد. این سبکی تحمل ناپذیر هستی را باید طوری گذراند. شما هم پیشنهاد بدهید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

اول صبحی وسط بیابان، شیرقهوه خوردن مزه‌ای دارد که عمرا درکش کنید مگر اینکه شما هم زندگی‌تان را رها کنید و بیایید وسط بیابان زندگی کنید. آنوقت مزه شیرقهوه خانگی را می‌فهمید!

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail