برچسب:

آرام‌کردن ذهن

همه ما آن را تجربه کرده‌ایم: درازکشیدن در تختخواب، خیره‌شدن به سقف، درحالی‌که افکار پریشان ما را بیدار نگه می‌دارند. لیست کارهای ناتمام، نگرانی‌های فردا، یا حتی آن مکالمه ناخوشایند که تمام روز ذهنمان را درگیر کرده است – به نظر می‌رسد هر چه بیشتر تلاش می‌کنیم بخوابیم، بیدارتر می‌مانیم.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail