برچسب:

آرتریت پسوریاتیک

آرتریت پسوریاتیک می‌تواند مانند یک چکش بزرگ باشد که بر سرمان می‌کوبد و باعث خستگی شدید می‌شود. این بیماری التهابی می‌تواند انرژی ما را به شدت کاهش دهد و انجام کارهای روزمره را دشوار کند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail