برچسب:

اتاق

«اتاق کهربایی»، اتاقی قیمتی که در دوران جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها به غارت رفت و دزدیده شد، به مدت ۷۰ سال است که گم شده است. اما به گزارش رویترز، بازنشسته‌ای آلمانی ادعا کرده که سرنخ‌هایی در مورد مکان احتمالی این اثر با ارزش دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail